جمعه 22 تیر 1403

رشته: امور اداری و استخدامی

        غلامرضا ساعدي
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر کشور)
امور اداری و استخدامی - شروع کارشناسی: 1389/03/21

تلفن همراه: 9149745572

اطلاعات بیشتر
        جعفر بهاروند
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور اداری و استخدامی - شروع کارشناسی: 1392/02/02

تلفن همراه: 9143474285

اطلاعات بیشتر
        سيف الله مطلبي قره قشلاق
حوزه قضایی: ارومیه حوزه فعالیت: (سرتاسر استان)
امور اداری و استخدامی - شروع کارشناسی: 1393/12/24

تلفن همراه: 9143431226

اطلاعات بیشتر