شنبه 16 تير 1403
        دوشنبه 11 تير 1403
اجلاس شوراي عالي - اروميه

بيست و ششمين اجلاس شوراي عالي کارشناسان رسمي دادگستري

ادامه خبر
        دوشنبه 11 تير 1403
سخنراني رياست شوراي عالي

سخنراني رياست محترم شوراي عالي براي کارشناسان کانون آذربايجان غربي در اروميه

ادامه خبر
        سه شنبه 29 خرداد 1403
كتاب مشخصات كارشناسان استان

نسخه اوليه الكترونيكي كتاب مشخصات كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان غربي

ادامه خبر
        دوشنبه 28 خرداد 1403
تبريك عيد سعيد قربان

عيد قربان بر تمام مسلمانان جهان تهنيت باد

ادامه خبر
        پنجشنبه 24 خرداد 1403
كارگاه آموزشي

وبينار نشست هم انديشي و ميز خدمت مالياتي با موضوع تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم

ادامه خبر
        جمعه 18 خرداد 1403
مجمع عمومي سال 1402-1403

شنبه 19 خرداد ماه ساعت 9 ضبح

ادامه خبر
        شنبه 5 خرداد 1403
مکاتبه با کميسيون ماده 100 شهرداري اروميه

در خصوص درخواست براي واريز حق الزحمه هاي کارشناسي به حساب کانون

ادامه خبر
        چهارشنبه 2 خرداد 1403
مجمع عمومي سال 1402-1403

لغو برگزاري مجمع عمومي

ادامه خبر
        چهارشنبه 2 خرداد 1403
مجمع عمومي سال 1402-1403

صورت هاي مالي 1402 و بودجه پيشنهادي 1403

ادامه خبر
        دوشنبه 31 ارديبهشت 1403
تسليت

شهادت رياست محترم جمهور و هيات همراه تسليت باد

ادامه خبر
        يكشنبه 30 ارديبهشت 1403
مجمع عمومي سال 1402-1403

اعلام حضور تا 1403/03/01 ساعت 14:00

ادامه خبر
        پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403
فراخوان ثبت نام در اجرائيات ثبت

اطلاعيه و فرم درخواست ثبت نام در سامانه اجرائيات اداره كل ثبت اسناد استان

ادامه خبر
        سه شنبه 25 ارديبهشت 1403
مجمع عمومي سال 1402-1403

فراخوان شركت كارشناسان محترم در مجمع عمومي نوبت اول دوره مالي 1402 منتهي به 1403 كانون

ادامه خبر
        سه شنبه 25 ارديبهشت 1403
مجمع عمومي سال 1402-1403

دعوت براي كانديداتوري هيات رئيسه

ادامه خبر
        شنبه 22 ارديبهشت 1403
مكاتبه با رياست محترم دادگستري استان

مكاتبه با رياست محترم دادگستري استان آذربايجان غربي در خصوص لحاظ نشدن صلاحيت هاي كارشناسي در ارجاعات محاكم قضايي

ادامه خبر
        چهارشنبه 12 ارديبهشت 1403
مجمع عمومي سال 1402

اطلاع رساني مجمع عمومي عادي ساليانه سال 1402-1403 - نوبت اول

ادامه خبر
        چهارشنبه 5 ارديبهشت 1403
نتايج اوليه انتخابات هيات رئيسه گروه 5

مهلت قانوني اعتراض به نتايج اين انتخابات 48 ساعت ميباشد

ادامه خبر
        يكشنبه 2 ارديبهشت 1403
انتخابات هيات رئيسه گروه 5

انتخابات هيات رئيسه گروه 5 - امور وسائط نقليه

ادامه خبر
        دوشنبه 27 فروردين 1403
درخواست رعايت تعرفه دستمزد کارشناسي

نامه معاونت محترم قضايي مبني بر درخواست رعايت تعرفه دستمزد کارشناسي از سوي کانون

ادامه خبر