چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399 - ساعت:10:28

اسامي هيئت رئيسه گروه ها به تفکيک رشته ها

title

اسامی هیئت رئیسه گروه ها

هیئت رئیسه گروه 1

جواد توحیدخواه

رئیس گروه

کورش شفیعی ایران نژاد

نائب رئیس

پریسا اسماعیل زاده

دبیر

مصطفی دیبائی

عضواصلی گروه

علیرضا پرویشی

عضواصلی گروه

هیئت رئیسه گروه 4

آقای عزیز تیموری

رئیس گروه

آقای ارژنگ واحد

نائب رئیس

آقای مرتضی نیک بخت

دبیر

هیئت رئیسه گروه 5

آقای داریوش ذوالفقاری

رئیس گروه

آقای بهمن بشیری

نایب رئیس گروه

آقای میرزاآقا وکیل زاده

دبیر

آقای ضیاء الدین مکاری

عضواصلی گروه

آقای محمد مهدی رضایی

عضو علی البدل

هیئت رئیسه گروه 6

محمدعلی محمدی

رئیس گروه

کاوه نظامی ساوجبلاغی

نایب رئیس

رضا توحیدی

دبیر

اسفندیار جبرائیلی

عضو گروه

هیئت رئیسه گروه 7

دکتر شهرام خلیل آریا

رئیس گروه

محمودعلی تقی پور

نائب رئیس

ابراهیم گل صنملو

دبیر

بهمن عبدی

عضو

فرزین قنبری قوشچی

عضو

بهرام رحیمی سوره

عضو

حجت کاری

عضو

پیمان نظمی امیرافشار

عضو علی البدل

هیئت رئیسه گروه 9

مهندس احمد قاضی

رئیس گروه

عبدالله حسن زاده

نائب رئیس

غلامرضا بابایی

دبیر

مهناز زاهد منش

عضو

افشین فریور

عضو

هیئت رئیسه گروه 11

حمید علی نژاد

رئیس گروه

جبرائیل نصیریان

نائب رئیس

فراز صدیق زاده

دبیر

فهیمه زهتابی آذر

عضو