title
صندوق رفاهی قرض الحسنه کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجانغربی

کلیات :

صندوق قرض الحسنه اعضا و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجانغربی بمنظور تامین رفاه اعضا و کارکنان تشکیل میشود .

شرایط عضویت :

1)تکمیل فرم درخواست عضویت از طریق سایت کانون قسمت خدمات رفاهی (صندوق رفاهی )

2)بارگذاری تصویر کارت ملی و کارت شناسایی و پروانه کارشناسی

3(پرداخت مبلغ اولیه پس انداز 50.000.000 ریال تا 100.000.000 ریال از طریق سایت کانون و پرداخت الکترونیکی به حساب صندوق

شرایط عمومی :

اختصاص شماره صندوق اختصاصی به هریک از اعضا پس از تایید شرایط عضویت

پرداخت 5.000.000ریال تا 20.000.000ریال بعنوان پرداخت مستمری ماهانه به شماره اختصاصی صندوق

جهت قراردادن اعضا در لیست تسهیلات پرداخت 6 ماه از مستمری ایشان باید سپری شده باشد

شرایط اختصاصی:

پرداخت های مستمری در زمان تعین شده برای هر اعضا در پرداخت وام درخواستی برای اعضا بعنوان یکی از شرایط پرداخت وام درخواستی میباشد و درصورت عدم پرداخت بموقع مستمری وام درخواستی به تعویق خواهد افتاد

تسهیلات پرداختی به اعضا :

وام عادی :2برابر موجودی پس انداز (پس انداز اولیه + مستمری پرداخت شده )

وام ضروری : برابر موجودی پس انداز (پس انداز اولیه + مستمری پرداخت شده ) و بدون نوبت

شرایط اخذ تسهیلات:

1)تکمیل فرم درخواست وام

2)خوش حساب بودن درخواست کننده ملاک پرداخت تسهیلات میباشد .

3)معرفی یکی ازاعضا صندوق خوش حساب بعنوان ضامن تسهیلات بصورت زنجیره ای

4)درصورت عدم پرداخت اقساط در مهلت مقرر پس از یکبار اخطار، مبلغ اقساط از فیش کارشناسی (با 4درصد کارمزد مبلغ اقساط) ایشان کسر خواهد

5)درصورت عدم کارکرد تسهیلات گیرنده مبلغ اقساط معوق از ضامن ایشان مطالبه خواهد شد.

6) سفته بانکی 1.5 برابر تسهیلات دریافتی متقاضی با امضا ضامن

واريز وجه