سه شنبه 29 خرداد 1403 - ساعت:12:31

نسخه اوليه الكترونيكي كتاب مشخصات كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان غربي

title
كارشناس محترم دادگستري
با سلام
نسخه الكترونيكي "كتاب مشخصات كارشناسان" از لينك زير در دسترس ميباشد
مقتضي است ضمن بررسي مشخصات خودتان، حداكثر تا پايان وقت اداري مورخه شنبه 1403/04/02 ايرادات احتمالي را مكتوب نموده و تصوير آن را از طريق كارتابل شخصي تان در سايت كانون بارگذاري نماييد.
كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان آذربايجان غربي


لينك دانلود كتاب مشخصات كارشناسان رسمي دادگستري آذربايجان غربي